Найдено 50+ «A»

BILINGUAL APPROACH

Англо-український словник технічних термінів

двомовний принцип (побудови системи машинного перекладу)

BUILDINGBLOCK APPROACH

Англо-український словник технічних термінів

блоковий методпринцип компонування із стандартних блоків

CAPABILITYBASED ADDRESSING

Англо-український словник технічних термінів

мандатне адресування (яке забезпечує доступ до об'єкта через його опис)

CHARACTER ATTRIBUTE

Англо-український словник технічних термінів

атрибут символу (колір, фон)атрибут символу

CODE AUDITOR

Англо-український словник технічних термінів

програмний ревізор (автоматичний засіб контролю якості програм)

COMPUTER AIDS

Англо-український словник технічних термінів

комп'ютерні засобизасоби обчислювальної техніки

COMPUTER APPLICATION

Англо-український словник технічних термінів

застосування ЕOМ (комп'ютера)прикладна (застосовна) обчислювальна система

COMPUTER ARCHITECT

Англо-український словник технічних термінів

архітектор структури комп'ютерарозробник архітектури обчислювальної машини

COMPUTER ARCHITECTURE

Англо-український словник технічних термінів

структура комп'ютераархітектура обчислювальної системи

CURRENT ADDRESS

Англо-український словник технічних термінів

поточна адресаплинна адреса біжуча адреса виконувана адреса адреса, що виконується

CUTANDTRY APPROACH

Англо-український словник технічних термінів

метод спроб і відхиленьметод спроб і помилок

DEDICATED APPLICATION

Англо-український словник технічних термінів

customized (dedicated) applicationспеціалізоване застосування (для певної мети)

DEFINE MORE ACCURATELY

Англо-український словник технічних термінів

уточнювати (уточнити) означенняозначати точніше дати точніше означення

DISPLAY ACCESS

Англо-український словник технічних термінів

виклик зображення (в оптичних пристроях виведення)звертання до дисплея звертання до пристрою відображень

DISPLAY ATTRIBUTE

Англо-український словник технічних термінів

атрибут зображеннядисплейний атрибут (колір, яскравість і т. п.)

DYNAMIC(AL) ALLOCATION

Англо-український словник технічних термінів

динамічне виділяння (виокремлювання, розподілення)

EASYTOTEST ARCHITECTURE

Англо-український словник технічних термінів

архітектуразручна для тестування тестовна архітектура

ELECTRICALLY ALTERABLE READONLY MEMORY

Англо-український словник технічних термінів

електрично програмовний постійний пам'ятовий пристрій

Время запроса ( 0.076672377 сек)
T: 0.080251382 M: 1 D: 0